Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.

Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.

Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

Miljöpolicy

Från konstruktion till leverans ska Vi ständigt följa lagstiftning, regler och arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan.

Detta görs genom ständig utveckling av vår personal och våra processer.

Vi arbetar tillsammans med miljöansvar och bedriver vår verksamhet så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.

PVI Segerström verkar för att skydda vår miljö och att överträffa våra intressenters förväntningar.

Certifieringar

  • IATF 16949

  • ISO 14001

Ladda ner
Guideline leverantörer