Hållbarhet

Minska klimatavtryck

Vi strävar hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck och göra vår produktion hållbar. Det handlar inte bara om vår produktion där vi försöker minska utsläpp och elförbrukning. Det handlar lika mycket om att använda hållbara leveranser och planera transporter för att minska vår påverkan. Vår One Stop Shop-produktion är ett steg i att ta bort onödiga transporter. I verksamheten arbetar vi hela tiden för att vårt företag ska hjälpa till att bevara naturresurser och att skydda vår miljö.

Kontinuerlig utveckling

För att vi ska lyckas i vårt arbete med minskat klimatavtryck och mindre påverkan på vår miljö krävs det utveckling. Vi ser kontinuerligt till att inte bara våra processer förbättras och utvecklas för att vi ska förebygga vår miljöpåverkan. Vår personal utbildas också för att kunna bidra till vårt miljöarbete på bästa sätt. Det är allt från att följa lagstiftningen och de regler som finns till att aktivt arbeta för att vi ska påverka vår miljö så lite som vi bara kan. Med kunskap, kontroll och gemensamt arbete är vårt mål att både företaget och våra kunder kommer att gynnas av vårt hållbarhetstänk.