Kvalitet och miljö

Ladda ner
Certificate ISO 9001

Ladda ner
code of conduct

Kvalitetpolicy

 • Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.

 • Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer..

 • Alla medarbetare har ansvar för kvaliteten i det egna arbetet.

Miljöpolicy

 • Från Råämne till leverans ska vi följa lagstiftning, regler och arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan däribland elförbrukning, utsläpp till luft och transporter.

 • Detta görs genom ständig utveckling av vår personal och våra processer.

 • Vi arbetar tillsammans med miljöansvar, hållbarhet och bedriver vår verksamhet så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.

 • PVI Segerström verkar för att skydda vår miljö och att tillmötesgå våra intressenters förväntningar.
 • Vi arbetar för att minska växthusgasen och förbättra luftkvaliteten genom årliga mätningar av våra utsläpp.
 • Vi mäter och övervakar förbrukning och vattenkvaliteten för att minska förbrukning.
 • Vi utför energikartläggning vart tredje år och arbetar kontinuerligt med energieffektivitet.
 • Vi arbetar med att minska mängden kemikalier.
 • Vi återvinner allt skrot.
 • PVI Segerström förbinder sig att följa lagkrav och egna uppsatta miljömål.
 • Vår uppförandekod är grunden för vårt hållbarhetsarbete.