PVI Segerström erbjuder kontraktstillverkningar av plåtkomponenter och sammansatta plåtkonstruktioner främst inom automotivindustrin.

Erfarenhet

Plåttillverkningen startades 1906 vilket ger oss mångårig gedigen erfarenhet inom plåttillverkning mot bland annat fordonsindustrin.

Kunskap

 Vi har effektiviserat utvecklingsprocessen tack vare tvärfunktionella team där vi tillvaratar företagets samlade erfarenheter och feedback.

Kreativitet

Vi är en handfast rådgivare med ditt bästa i fokus, en idébank med högteknologisk utrustning som databaserade mätsystem.

Produktion

PVI Segerström erbjuder en gedigen bredd av metoder inom plåttillverkning. Processflödet blir snabbt och effektivt med stora fördelar inom materialanvändning, kvalitet, flexibilitet och precision.

Tjänster

PVI Segerström är gärna med tidigt i projekten för att med vårt kunnande bidra till en kostnadseffektiv produktdesign.

Tack vare högteknologisk utrustning, kunskap, erfarenhet och kreativitet är vi ett självklart val inom branschen.