Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Våra värderingar ger oss ett åtagande för kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi genomför ständigt förbättringar för att öka vår konkurrenskraft. Vår drivkraft är våra kunder, intressenter, ägare och framför allt nästa generation.

Kvalitet & Miljö

PVI Segerström är certifierade enligt ISO 9001, IATF:16949 och ISO 14001.

Dessa standarder är självklara för oss och vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att hålla den nivå våra intressenter och kunder kräver.

I vår produktframtagning ser vi till att rätt metoder tillämpas och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi följer upp våra processer med daglig styrning, interna revisioner och genom öppen kommunikation med våra medarbetare. Vi ser även till att kontinuerligt utbilda vår personal så att vi alltid har den kompetens som krävs.

Vi tror på ett bra samarbete med såväl kunder som leverantörer så att vi tillsammans kan uppnå bästa kvalitet med hänsyn till både produkt och miljö.

Hållbarhet

Minska klimatavtryck

Som en del i vårt arbete strävar vi hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck och göra vår produktion hållbar.

Men det handlar inte bara om att minska utsläpp och elförbrukning internt, det handlar lika mycket om att använda hållbara leveranser och planera transporter för att ha så lite klimatpåverkan som möjligt. Vår One Stop Shop-produktion är ett steg i att ta bort onödiga transporter då vi vill kunna erbjuda allt på ett och samma ställe. I vår verksamhet arbetar vi hela tiden för att bidra med att bevara naturresurser och att skydda vår miljö.

Kontinuerlig utveckling

För att vi lyckas i vårt arbete med minskat klimatavtryck och mindre påverkan på vår miljö krävs det utveckling.

Vi ser kontinuerligt till att både vår personal och våra processer utvecklas för att kunna bidra till ett gemensamt miljöarbete.

Med kunskap, kontroll och gemensamt arbete med såväl kunder som leverantörer, är vårt mål att både företaget, våra kunder och vår omvärld kommer att gynnas av vårt hållbarhetstänk.

För att nå vår målsättning, mäter vi energiförbrukning, arbetar strategiskt med transporter och utbildar vår personal.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Våra huvudprocesser är plåtformning, svetsning och ytbehandling. Genom entreprenörskap och ett nära samarbete mellan teknik, verktygstillverkare, produktion och övriga samarbetspartner bygger vi kvalitetssäkra och effektivt produktionsupplägg.

Genom vår bredd och djupa kompetens inom hela förädlingskedjan kan vi erbjuda kunderna bra tekniska lösningar och konkurrenskraftiga priser.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett ord som ska förknippas med oss. Vi ska ständigt arbeta för att möta och överträffa våra intressenters krav och förväntningar. Med arbetet vi utför genom att ständigt utvecklas och jobba med förbättringar ska vi alltid vara det självklara valet för våra kunder och intressenter. Hos oss ansvarar alla medarbetare för kvalitet.

Ledordet i det dagliga arbetet är: Rätt från mig.

Miljöpolicy

På PVI Segerström följer vi lagstiftning, regler och arbetar med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan.
Detta görs genom ständig utveckling av vår personal och våra processer. Vi följer upp våra utsläpp till vatten och luft. Vi återvinner våra restprodukter sorterar våra avfall. Vi följer upp vår energiförbrukning. Här arbetar vi tillsammans med miljöansvar och hållbarhet så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.

Ledordet här är: En grönare fabrik och omgivning.

PVI Segerström är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och IATF 16949.