Produktion

Med lång erfarenhet, djup kunskap och svenska verktyg levererar vi efter våra kunders högt ställda krav.

Press

Pressavdelningen hanterar plåttjocklekar upp till 8 mm.

  • Hydrauliska pressar med presskraft från 200 ton till 1000 ton med pressbord upp till 3500 x 2200 mm.
  • Mekaniska pressar med presskraft från 20 ton till 800 ton med pressbord upp till 3200 x 1600 mm.
    I 800 ton pressen kan vi även pressa i stansmuttrar M6 och M8.

Våra bredbordspressar gör att vi är väldigt flexibla när det gäller formning av plåtartiklar. Vår målsättning är att få detaljen klar i en press.

Svets

MAG, CMT, motståndsvetsning (muttersvets, punktsvets).

29 svetsrobotar i 18 svetsceller (singlerobot, twinrobot och tripplerobot).

Lägesställare upp till 3000 mm x 1000 mm, max 500 kg.

Ytbehandling

Vi har vårat eget måleri i fabriken viket gör att vi ofta kan hänga upp detaljerna för målning redan vid svetsrobot eller press utan att behöva packa och transportera detaljerna till ett måleri – allt för en bättre slutprodukt.

Vår doppanläggning är helautomatisk och vi målar gods upp till 250 kg med maximala måtten 2000 x 3000 x 500 mm.

Vår anläggning har tolv förbehandlingsbad samt fyra bad för ED och ultrafiltratsköljning, totalt 16 bad, vilket är ganska unikt.

Vårt kemikalieblandade vatten renar vi själva med hjälp av en demineraliseringsenhet och en indunstare för en lägre förbrukning av stadsvatten.

Vårt automatiska pulverlackeringssystem består av 18 pistoler som ger en mycket stabil kvalitet och repeterbarhet. Självklart har vi ett eget återvinningssystem av pulverfärgen.

Standardiserade kontroller av både bad och målat gods utförs kontinuerligt för att säkerställa högsta kvalitet till kunden.

Hela vår ytbehandling är godkänd av både Volvo och Scania.

ED lackering

ED eller Elektrodopp är ett extremt bra korrosionsskydd med god inträngningsförmåga vilket passar alla typer av geometrier. ED lacken lägger man på genom elektrolytisk process på en rengjord yta som förbehandlas med Zink-manganfosfat. Skikttjockleken är mellan 18-21 µm. Efter att ED lacken applicerats härdas lacken i en härd-ugn (180°C) i ca 40 minuter. Kulören på ED är svart.

För slutna konstruktioner är det viktigt att svetsar är täta. Annars är det bättre att ha avrinningshål uppe och nere på konstruktionen.

Pulverlackering

För applikationer som kräver ett högre korrosionsskydd kan man lägga på ett skikt pulverlack.

Pulver laddas upp elektriskt och sprutas mot detaljen som har motsatt elektriskladdning vilket gör att pulvret sugs fast på detaljen i ett jämnt skikt på 80-120 µm. Efter att pulvret applicerats går detaljerna in i en härd-ugn (230°C) i ca 40 min.  Pulverlack finns i en mängd olika kulörer och glanser.

Montering

Vi utför även montering från enkla till mer komplexa detaljer.