Vår historia

Segerströms historia börjar redan 1864 då Teodor Segerström startar knivtillverkning i ett av stadens sliphus nere vid faktoriholmen i Eskilstuna. 1906 tar hans son CG Segerström över verksamheten.

1906

Företaget grundades under firma C.G. Segerström av fabrikören med samma namn. Verksamheten bedrevs i förhyrda lokaler i det s.k. Sliphuset vid Lillån. Sliphuset är numera rivet och låg mitt emot nuvarande högskolan vid Hamngatan. Från starten var tillverkningen legosvarvning av cykeldrev. Den 1-a investeringen 1906-10-01 var en svarv för 800 SEK. Efter några år började man också med förnickling.

1915

Termosflaskor började tillverkas – en produktion som varade i cirka tio år.

1922

Verksamheten kompletterades med tillverkning av presentartiklar i koppar. Ragnar Svensson anställdes i företaget, som sysselsatte tio personer.

1929

Företaget ombildades till handelsbolag, Firma Segerström & Svensson. Ragnar Svensson gick in som hälftenägare. Nysilver och mässingsartiklar togs upp i tillverkningen.

1935

Företaget, som hade 20 anställda, ombildades till aktiebolag med ett aktiekapital på 30 000 kronor.

1937

Företaget flyttade in i nybyggda verkstadslokaler på 600 m² vid Björksgatan i Eskilstuna.

1948

Under och efter andra världskriget expanderade företaget kraftigt. Personalstyrkan var cirka 50 personer. Ragnar Svensson blev ensam ägare.

1956

Verkstaden byggdes ut med 1 000 m². Ny modern ytbehandlingsanläggning och polerautomater installerades. Omsättningen var 2 miljoner kronor.

1958

Tillverkningen inriktades på legoarbeten, Bl a med Volvo som kund.

1960

1960 Första exportförsäljningen började.

1962

Verksamheten utvidgades med ytterligare 600 m². Personalstyrkan var 100 personer och omsättningen 5 miljoner kronor. Egna produkter ersattes alltmer med legotillverkning för bilindustrin.

1968

Aktiekapitalet ökades till 75 000 kronor.

1969

Ny verkstadsbyggnad på 1 400 m² uppfördes på en 10 000 m² stor tomt, vilken man förvärvat med tomträtt i Valhalla.

1970

Lennart Norman blev ny VD. Ragnar Svensson styrelseordförande.

1971

Aktiekapitalet ökades till 300 000 kronor.

1972

Verkstaden I Valhalla byggdes ut med 1 000 m²

1973

Dessutom uppfördes en ny kontorsbyggnad. Stora investeringar på totalt nära 3 miljoner gjordes. De gamla lokalerna på Björksgatan såldes 1973 till Eskilstuna Kommun. Under hela 70-talet fortsatte expansionen av tillverkningar för bilindustrin.

1976

Efter ett par resultatmässigt svåra år med inkörningsproblem men med fortsatt hög investeringstakt ökade omsättningen och rörelseresultatet vände till en tillfredställande nivå.

1980

En av företagets viktigaste konkurrenter, verkstadsbolaget Albeka förvärvades. Gustav Celsing blev ny VD. Segerströms omsättning ca 20 miljoner varav Presentvaror svarar för ca hälften. Albeka, ca 26 miljoner.

1981

Gamla fastigheten såldes till Folke Bygg och under semestertiden flyttade företaget till Albekas lokalitet, på nuvarande adress, Rinmansgatan 1. Omfattande ombyggnadsarbeten och stora investeringar i maskiner och mediaförsörjning följde med sammanslagningen. Den totala omsättning 53 miljoner och 184 anställda. Följande år präglas av en stark expansion och affärerna med kunder inom Automotive växer kraftigt.

1983

I slutet av året bildades dotterbolaget Segerström & Svensson Oy i Nystad, Finland. Moderbolagets omsättning 93 miljoner kronor. Antal anställda 190 personer.

1986

Skandia Investment AB gick in som delägare med 33 procents ägarandel. Hans Scharin ny VD.

1987

Efter flera års underhandlingar placerade Ford Motor Co. USA sin första order hos oss. Double S Giftware AB blev helägt dotterbolag. Omsättning 182 miljoner kronor. Antal anställda 280 personer.

1988

Segerström renodlar verksamheten och presentvarutillverkning avyttras. Koncernens omsättning uppgår till 175 Mkr och antalet anställda till 235.

1989

Som ett led i strategin att öka andelen mot tunga fordon förvärvas BEWAB i Bengtsfors. Koncernens omsättning uppgår till 212 Mkr och antalet anställda till 235.

1990

Navkapslar i plast börjar att ersätta rostfritt stål. Utvecklingsbolaget UWC United Wheelcovers bildas tillsammans med Gränges dotterbolag Plastal. Företaget skall utveckla och tillverka hjulkapslar. Koncernens omsättning uppgår till 198 Mkr och antalet anställda till 254.

1991

Fortsatta expansionsinvesteringar sker bland annat i Finland där verkstadsytan fördubblas. Koncernens omsättning uppgår till 179 Mkr och antalet anställda till 215. Nokia kommer till som intressant kund.

1993

Magnus Norman tillträder som VD. Telecom branschen är under tillväxt och tillverkningen utvecklas från små serier till mer automatiserad serieproduktion. Nokias plåtbearbetningsverksamhet i Salo Finland, förvärvas och blir dotterbolag till S & S Nystad. Koncernens omsättning inklusive Saloenhetens försäljningsvolym för helåret 1993 uppgår till 290 Mkr och antalet anställda till 309 vid årets utgång.

1994

Kraftig expansion i och med förvärvet av S & S Salo och stark efterfrågan på Segerströms produkter. Koncernens omsättning uppgår till 366 Mkr och antalet anställda till 377.

1995

Koncernen börsintroduceras. ÅVAB (ett verktygsföretag) i Åmål förvärvas. Utbyggnaden av fabriken Nystad färdigställs. Koncernens omsättning uppgår till 471 Mkr och antalet anställda till 427.

1996

Avtal tecknas om förvärv av EMV (Ericssons Mekaniska Verkstad) och beslut tas med etablering i Ungern. Koncernens omsättning uppgår till 478 Mkr och antal anställda till 431.

1997

Från 1 januari ingår EMV och koncernen etablerar sig på allvar inom Telecom. Från 1 september ingår också Tryggarps plåt i koncernen omsättningen ökar till 1453 Mkr.

1998

Förvärv av Ericsson fabrik i Brasilien. Omsättningen totalt 1787 Mkr varav Automotive 426 Mkr.

1999

Kurt Jofs tillträder som VD. Omsättningen totalt 1869 Mkr varav Automotive 440 Mkr.

2000

Koncernen delas i två affärsområden Enclosures Systems och Automotive. I Automotive ingår Eskilstuna, Bengtsfors, Gent och halva Nystad. Koncernen förvärvar ett företag i Scottland (Lewis C. Grand) Under året ökar försäljningen inom Enclosure med 75% och inom Automotive med 12% till totalt ca. 2700 Mkr.

2001

Hela Segerström koncernen förvärvs av Sanmina ett USA baserat företag med affärsområde s.k. kontraktstillverkning. Segerström avnoteras från Börsen.

2002-2004

Lågkonjektur drabbar Telecom branschen och tidigare Segerström tvingas att omstruktureras hårt med permitteringar och nedläggningar av fabrikerna i Bengtsfors, Nystad och Tenhult. Affärsområde Automotive passar inte in i Sanminas strategi och hamnar på listan för försäljning.

2005

I maj månad så förvärvar ISE Segerström Automotive från Sanmina-SCI. Startar omgående en fabrik i Tallinn, Estland för produktion av mer manuella arbeten och kortare serier. Omsättning budgeterad till totalt ca 370 miljoner.

2007

Inviger det nya Måleriet med ED + Pulverlackering

2009

Jan, AQ Group köper Segerström och Svensson och blir ny ägare till AQ Segerström & Svensson AB

2019

Jan, Per Vannesjö Industrier köper Segerström & Svensson och bildar PVI Segerström AB.