Teknik

Våra tekniker har lång erfarenhet och goda kunskaper i plåtformning, svetsning och ytbehandling och deltar ofta redan i designstadiet av kundens produktdesign.

För att nå bästa kvalité använder vi oss av svenska verktyg.

Vi är gärna med tidigt i projekten för att med vårt kunnande bidra till en kostnadseffektiv produktdesign. Hos oss möts erfarenhet, kunskap och kreativitet för att skapa produkter som möter våra och våra kunders högt ställda mål.

Vi har effektiviserat utvecklingsprocessen tack vare tvärfunktionella team där vi tillvaratar företagets samlade erfarenheter och feedback. Tack vare våra höga volymer leder till en kostnadseffektiv och rationell produktion.