PVI Segerström

PVI Segerström är ett industriföretag inom legotillverkning av
formpressad plåt. Vi tillverkar allt från komplext sammansatta produkter till enskilda komponenter i medelstora och höga volymer.

PVI Segerström finns i Eskilstuna och ingår i Per Vannesjö Industrier AB. Företaget har en lång erfarenhet inom plåtformning och grundades 1906. Vi är 100 anställda och omsätter strax över 270 MSEK. Vi är fortfarande det Segerström ni känner, men med styrkan av hela PVI Industries i ryggen.

De flesta av våra kunder finns inom Automotive och fordonsindustrin vilket ställer höga krav på stabilitet och ständig utveckling av våra tillverkningsprocesser.

PVI Segerström erbjuder kontraktstillverkning av formpressade plåtkomponenter, sammansatta plåtkonstruktioner och lackering. De flesta av våra kunder är inom Automotive vilket ställer höga krav på processer, kvalitet och hållbarhet.

I PVI Industries-koncernen ingår
Klicka för att komma till respektive företags egna webbplatser